Arşiv: Nisan, 2012

Dua Denizi  islami forum tanıtımı

Dua Denizi islami forum tanıtımı

| 29 Nisan 2012 | 1 Comment |

DUA DENİZİ TANITIM YAZISI : Dua Ufkunuz Sloganıyla İslami Forum sitesi olarak hizmete Başlamıştır. Sizlere en iyi Hizmeti vermek için başladığımız bu yolda en geniş islami bilgi kaynakları, paylaşımlarla hizmetinizdeyiz.Dini Forum sitesinde, ihtiyaciniz olan birçok kaliteli içeriğe ulaşabilirsiniz.İslami bor forumda olması gerekenleri ve daha da fazlasını bulmak için websitemizi ziyaret ediniz. www.duadenizi.com    

Devamını Oku

Hz.Zeynep Binti Huzeyme(r.anh)

Hz.Zeynep Binti Huzeyme(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anhüma Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesine katılan bahtiyarlardan… Cömertliğiyle tanınmış, yoksullara, fakirlere yardım etmesiyle meşhur olmuş merhametli, şefkatli, iyiliksever bir ahlâka sahip gönül zengini mücâhidelerden… Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anhâ annemize “Ümmü’l-Mesâkin= yoksulların annesi” denirdi. Bu onun lâkabı olmuştu. Cahiliye devrinde bile böyle tanınırdı. O, Arabistanın en güçlü kabilelerinden […]

Devamını Oku

Hz.Ümmü Habibe(r.anh)

Hz.Ümmü Habibe(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

Ebu Süfyan’ın kızı olan Ümmü Habibe’nin ismi Remle’dir. Tarihçilere göre nesebi, Remle binti Ebu Süfyan Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Abdi’s Sems b. Abdi Menaf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik el-Ümeviyye el-Kuresiyye’dir (İbn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kilbrâ, Beyrut 1960, VIII, 96; İbn Abdi’l-Berr, el-İstlâb Fi […]

Devamını Oku

Hz.Safiyye(r.anh)

Hz.Safiyye(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

“Ümmehâtül-Mü’minin” (Mü’minlerin anneleri)’nden biri olan Safiyye, Huyeyy b. Ahtab adında Medine’deki yahudilerden Madiroğulları kabilesi reisinin kızıydı. Huyeyy, Hz. Peygamber (s.a.s)e karşı müşriklerle işbirliği görüşmeleri yapan ve bundan dolayı müslümanlar tarafından Medine’den uzaklaştırılan Nadiroğulları’nın lideriydi. Bu zorunlu göçten sonra bu kabilenin bir kısmıyla Hayber tarafına gitmişti. Ahzab savaşında, Huyeyy de hücum edenlerle beraber gelmiş ve Kureyzaoğullarını […]

Devamını Oku

Hz.Ümmü Seleme(r.anh)

Hz.Ümmü Seleme(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin en son vefat eden hanımlarından… Erkam’ın evinde İslâm ile şereflenen ilk müslümanlardan… Habeşistan ve Medine’ye hicret eden ilk kafilede yer almış çilekeş bir İslâm mücâhidesi… Hudeybiye antlaşmasından sonra gösterdiği dirâyet ve fetanetiyle, efendimize verdiği fikri desteği ile tanınan bir annemiz… Zekâsıyla, soyu, güzelliği, iffeti, nezâketi ve […]

Devamını Oku

Hz.Hafsa(r.anh)

Hz.Hafsa(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

Hazret-i Hafsa radıyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)’in kızı… Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir islâm hanımefendisi… O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardan… Üçüncü hicri yılda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aileleri arasına katılarak mü’minlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan… O, Mekke’de Peygamberlik gelmezden (Bi’set’ten) beş sene önce doğdu. Babası, […]

Devamını Oku

Hz.Aişe(r.anh)

Hz.Aişe(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)’e ilk iman eden onun en sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekr es-Sıddîk’ın kızı ve Hz. Peygamber’in zevcesi. Hicret’ten dokuz veya on sene önce Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Annesi Ümmi Rûmân binti Âmir İbn Umeyr’dir. Hz. Âişe çok küçük yaşta müslüman olmuştur. Resulullah, ilk zevcesi Hatîcetü’lKübrâ hayatta iken başka bir kadınla evlenmemişti. Onun […]

Devamını Oku

Hz.Hatice(r.anh)

Hz.Hatice(r.anh)

| 29 Nisan 2012 | 0 Comments |

Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki. O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma’dır (İbn İshak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice’nin baba tarafından soyu Kusay’da Peygamberimizin baba tarafından soyu ile birleştiği […]

Devamını Oku

İslami Radyomuz

İslami Radyomuz

| 28 Nisan 2012 | 0 Comments |

 İslam Ekseni Radyo Powered By: Radyo Mevlana iş birliği ile.

Devamını Oku

Hanbeli Mezhebi

Hanbeli Mezhebi

| 27 Nisan 2012 | 0 Comments |

Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî’ye nisbet edilen mezhebin adı. İslâm’da dört büyük fıkıh mezhebin birisi. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdad’ta doğdu. 241/855’te yine orada vefat etti. Büyük babası Hanbel Horasan bölgesinde bulunan Serahs Vilâyeti’nin valisi idi. Babası Muhammed b. Hanbel de komutanlık görevi üstlenmiş bir askerdi. Hanbel ailesi, Ahmed’in doğumuna yakın bir sırada […]

Devamını Oku

hepsaglik