Mart, 2021
Ana Sayfa Dua Arşivi

Dua Arşivi

Salat-i Tefriciye

Sallallahu hi Vessellem: "Kim bana bir salât getirirse, Allah ona bununla on salât getirir." buyurmuştur. (Müslim: 1/228) Sallallahu Aleyhi Vessellem: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana...

Safer Ayinda Okunacak Dualar

Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nâzil olacak belâlardan biiznillah teâlâ muhafaza olmak için sabah namazından evvel dört rek'at...

iftarda Yaplacak Dua

İFTAR DUASI  İftar duasının şu şekilde yapılması oldukça makbuldur : "Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin...

Berat Gecesi Duası

Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike." Anlamı: "Ya...

Hıfz Ayetleri

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Sizden biriniz sultandan, yahud her hangi bir kudret sahibinden korktuğu zaman şöyle desin: "Ey yedi semâların ve...

Aynaya Bakınca

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz aynaya bakdıkları zaman, "Hulkumu ve huyumu güzel kılan, başkalarındaki çirkinliği benden uzak kılıp beni güzel yapan Allah'a hamd...

Gözünü Semaya Kaldrinca

Gözünü semâya kaldırdığı zaman Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-: "Ey kalbleri çekip çeviren! Benim kalbimi Senin tâa-tın üzere sabit kıl." derlerdi. (48) (48) krş. el-Ezkâr,...

Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua

"Meyyiti kabrine koydukları zaman: Allah'ın adiyle ve Allah ile ve Allah yolunda Resûlullah'ın dini üzere, derlerdi." (45) Kabristan ziyareti esnasında: Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz...

Belâ, Tuzak ve ilahî Gazabdan Korunmak

"Allah teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle! On defa sabahleyin desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünyâ belâları onlardan def olunur. Akşam...

Nazar ve Göz Degmesi Duasi

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu: "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve...

Gök Gürleyince Okunacak Dua

"Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah'ı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işitdiğiniz zaman Allah'ı tesbîh ediniz, tekbîr getirmeyiniz." (33) "Şimşek ve gök...