RSSİlmihal I

İlmihal

İlmihal

| 01 Nisan 2013 | 0 Comments |

Devamını Oku

İlmihal Konuları – 1.Bölüm

İlmihal Konuları – 1.Bölüm

| 19 Mart 2013 | 0 Comments |

İslami İlmihal 1.bölüm – Geniş İslami ilmihalimizi buradan okuyabilirsiniz.

Devamını Oku

Hz. Peygamberin Hayatı

Hz. Peygamberin Hayatı

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber hakkında “ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem 68/4) buyurulmakta ve bu yüce ahlâka eriştirilen sevgili Peygamberimiz yine Kur’ân-ı Kerîm’de bize “en güzel örnek” (el-Ahzâb 33/21) olarak tanıtılmaktadır. Hiç kuşkusuz Hz. Peygamber her hususta olduğu gibi ibadet hayatı hususunda da inananlar için en güzel örnektir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. […]

Devamını Oku

MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARET

MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARET

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber’in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe’nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in de defnedildiği bu yer, mescidin genişletilmesi sebebiyle, halen Mescid-i Nebî’nin içinde bulunmaktadır. Resûlullah’ın mübarek cesedini sinesinde saklayan yer, şüphesiz yeryüzünün en şerefli yeridir. Kabr-i […]

Devamını Oku

Hacda Vekalet

Hacda Vekalet

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) İbadetlerde Vekâlet İbadetler yalnız bedenle, yalnız mal ile veya hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üçe ayrılır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, yapılan bir ibadetin sevabı başkasına bağışlanabilir. Kendisine sevap bağışlanan kişi de bundan yararlanır. Başkası adına, onun yerine ibadet yapılıp yapılamayacağı, şayet yapılabilirse, bununla o kişinin yükümlü olduğu farz ve vâcip […]

Devamını Oku

İhsar ve Fetva

İhsar ve Fetva

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) İHSÂR İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşmez. Hanefîler’e göre düşmanın engellemesi, savaş sebebiyle yolların kapanması, hastalık, parasız kalmak, kadının yanındaki mahreminin ölmesi gibi, hac yolculuğunu ve dolayısıyla tavaf ve vakfeyi önleyen her […]

Devamını Oku

Hac ve Umrenin Cinayetleri

Hac ve Umrenin Cinayetleri

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) CİNAYETİN ANLAMI İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına cinayet denir. Cinayet cezayı gerektirir. Hac veya umrede vâcip olan menâsikten birinin mazeretsiz olarak terkedilmesi veya zamanında yapılmaması da ceza gerektirmesi bakımından cinayet hükmündedir. Semavî yani insanlar tarafından olmayan mazeretler sebebiyle terkedilen veya zamanında yapılamayan vâcipler için bir şey gerekmez ise de, Harem […]

Devamını Oku

Hac ve Umre İle İlgili Kurbanlar

Hac ve Umre İle İlgili Kurbanlar

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) Hedyin Mahiyeti Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir. Kurban bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlara ise udhiyye denir. Mükellefiyet yönünden bu ikisi birbirinden tamamen ayrı ise de, hedy kurbanı keyfiyet bakımından, aynen udhiyye gibidir. Deve, sığır ve davar cinsinden olur. Deve […]

Devamını Oku

Hac ve Umrenin Yapılışı

Hac ve Umrenin Yapılışı

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenir, gerekiyorsa saç, sakal tıraşı olup bıyıklar düzeltilir. Mümkünse gusledilir veya abdest alınır. Gusül, abdestten efdaldir. Su yoksa veya kullanılamıyorsa, teyemmüm yapılmaz; çünkü bu abdest ve gusül, beden temizliği içindir. Bu sebeple abdestli olanlara ve özel hallerinde […]

Devamını Oku

Haccın Çeşitleri

Haccın Çeşitleri

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi, başlandıktan sonra bozulan nâfile haccın kazâsı da vâcip olur. Farz ve vâcip dışında […]

Devamını Oku

hepsaglik