RSSİlmihal II

İlmihal

İlmihal

| 01 Nisan 2013 | 0 Comments |

Devamını Oku

İlmihal Konuları – 2. Bölüm

İlmihal Konuları – 2. Bölüm

| 19 Mart 2013 | 0 Comments |

İslami İlmihal 2.bölüm – Geniş İslami ilmihalimizi buradan okuyabilirsiniz.

Devamını Oku

Hz Peygamberin Örnek Ahlakı ve Şahsiyeti

Hz Peygamberin Örnek Ahlakı ve Şahsiyeti

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

Kuşkusuz hem ferdî hem de sosyal bakımdan İslâm’ın ideal ve örnek insanı Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm Resûlullah’ın hayat ve şahsiyetini müslümanlar için örnek olarak göstermiş (el-Ahzâb 33/21); bu sebeple ashâb-ı kirâm onun hayatını titizlikle izlemişler; bu hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar hem de sonraki nesillere büyük bir gayret ve itina ile nakletmişlerdir. […]

Devamını Oku

Siyasetle İlgili Görev ve Sorumluluklar

Siyasetle İlgili Görev ve Sorumluluklar

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

a) İslâm Düşüncesinde Siyasetin Önemi İslâm dininin en belirgin ve temel niteliklerinden biri hem dünya hem âhiret dini oluşudur. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber Medine’ye hicret eder etmez, yalnız dar anlamda bir din önderi değil, aynı zamanda siyasî bir lider olarak davranmış; din faaliyetleri yanında toplumsal ve siyasî işlerin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi işini de üzerine […]

Devamını Oku

İş ve Ticaretle İlgili Görev ve Sorumluluklar

İş ve Ticaretle İlgili Görev ve Sorumluluklar

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

a) Çalışma, Üretim ve Kazanmanın Önemi Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın geceyi istirahat, gündüzü de geçim temini için yarattığı (el-Kasas 28/73), kural olarak insan için çalışıp çabalamaktan başka bir kazanç ve başarı yolu olmadığı (en-Necm 53/39) belirtilmiştir. A`râf sûresinde (7/32) dünya nimetleri için “Allah’ın ziyneti” ve “güzel rızıklar” denilmiş; Cum`a sûresinde de (62/9) müslümanlara, yeryüzüne dağılarak bu […]

Devamını Oku

Toplumsal Görev ve Sorumluluklar

Toplumsal Görev ve Sorumluluklar

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

İnsanın toplumsal bir varlık olduğu şeklindeki yaygın görüş müslüman bilginlerce de kabul edilmiştir. Esasen Kur’ân-ı Kerîm’de de bu hususun benimsendiği görülmektedir (meselâ bk. el-Enfâl 8/63). Ayrıca pek çok âyet ve hadiste toplumsal hayatı düzenleyen hükümlerin konulması insanın sosyal bir varlık olduğu kabulünün bir sonucudur. Hz. Peygamber’in hayatından da ilham alarak hiç tereddüt etmeden belirtebiliriz ki, […]

Devamını Oku

Ailede Ahlaki Görevler

Ailede Ahlaki Görevler

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

a) Ailenin Önemi Diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. Nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. Hz. Peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (İbn Mâce, “Nikâh”, […]

Devamını Oku

Başlıca Ahlaki Görev ve Sorumluluklar

Başlıca Ahlaki Görev ve Sorumluluklar

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

İslâm ahlâkı her bireyi “insan” olarak bir değer kabul eder. Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli vesilelerle insan “yeryüzünün halifesi” olarak takdim edilmiş (meselâ bk. el-Bakara 2/30; el-En`âm 6/165), Hz. Peygamber de “Her doğan çocuk temiz yaratılış (fıtrat) üzere doğar” (Buhârî, “Cenâiz”, 92) buyurarak, insanı yaratılıştan suçlu sayan telakkiyi temelden reddetmiş; bu noktadan hareketle İslâm düşünce geleneğinde insan […]

Devamını Oku

İslamın Belli Başlı Ahlak Problemlerine Karşı Bakışı

İslamın Belli Başlı Ahlak Problemlerine Karşı Bakışı

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) Ahlâkî Özgürlük Özgürlük ahlâk düşüncesinin en temel problemi sayılabilir. Çünkü ahlâk insana iyiliği yapma kötülüğü terketme yönünde ödevler yükler ve bunlardan sorumlu tutar. Bunun gerçekleşebilmesi için insanın hem iyiliği isteme (irade) veya seçme (ihtiyar) özgürlüğüne hem de yapma özgürlüğüne ya da imkânına (istitâat) sahip olması gerekir. Pratikte hiçbir insan, kendisinin temelde bu özgürlüklerden yoksun […]

Devamını Oku

Tarih ve Literatür

Tarih ve Literatür

| 18 Mart 2013 | 0 Comments |

A) Câhiliye Dönemi Ahlâkına Kısa Bir Bakış İslâm öncesi Araplarının ahlâk zihniyeti hakkındaki en önemli kaynaklar Câhiliye şiiri, atasözleri (emsal) ve hitâbet örnekleriyle Kur’an, hadisler ve ilk döneme ait diğer İslâmî belgeler; Roma, Bizans, İran gibi yabancı kaynaklardır. Özellikle Câhiliye şiiri, atasözleri ve hitâbet örneklerinden edinilen bilgilere göre Câhiliye edebiyatında ahlâk ve bu kelimenin tekili […]

Devamını Oku

hepsaglik