RSSİslam Alimleri ve Evliyalar

Timurtaş Hoca Efendi – Ramazan ve Oruç Vaazı

Timurtaş Hoca Efendi – Ramazan ve Oruç Vaazı

| 02 Temmuz 2013 | 0 Comments |

Ramazan ve Oruç

Devamını Oku

Süleyman Hilmi Tunahan

Süleyman Hilmi Tunahan

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

Hamidullah Hoca dünyadan göçtü – Yenişafak Ünlü İslam alimi Prof. Dr. Muhammed Hamidullah önceki gün Amerika’nın Florida eyaletinde vefat etti. Hindistan’ın yetiştirdiği en büyük İslam alimlerinden Üstad Muhammed Hamidullah, 19,12,2002de Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 96 yaşında Hakk’a yürüdü. Özellikle “siyer” (devletlerararası İslam hukuku) alanında dünyanın en büyük uzmanları arasında yer alan Üstad Hamidullah, uzun […]

Devamını Oku

Şeyh Ahmed Eş-Şerif Es-Sünusi

Şeyh Ahmed Eş-Şerif Es-Sünusi

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

Afrika’da doğup gelişen ve büyük hizmetler ifa eden Sünûsi hareketinin büyüklerindendir. Trablusgarp işgali sırasında İtalyanlara karşı verdiği büyük mücadele ve kahramanlığı ile tarihe geçmiş din alimi ve büyük liderlerdendir. Senusi tarikatının ve buradaki halkın başında büyük mücadele vermiş ve uzun süre düşmanın ülkeyi ele geçirmesine engel olmuştur. Osmanlı Devleti İtalya ile barış yapmak zorunda kalıp […]

Devamını Oku

Necmeddin-i Kübra

Necmeddin-i Kübra

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

13. asirda yasamis büyük alim ve veli zatlardan birisidir. Asil adi Ahmed olmasina ragmen “Necmeddin-i Kübra” olarak taninmis ve bu isimle söhret bulmustur. Ilim tahsili için bir çok Islam beldesini dolasmis ve muhtelif alimlerden ders almistir. Ilmini tamamladiktan sonra memleketi Harezm’e dönerek, iman ve Islam hizmetinde bulunmustur. Çok sayida talebe yetistirdigi gibi, önemli eserler de […]

Devamını Oku

EMİR ABDÜLKADİR

EMİR ABDÜLKADİR

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

19. yüzyıl Afrika kıtası, sömürgeci güçlere kabuslar gösteren bir sürü irili ufaklı direnişe şahit olmuş ve bilhassa Müslüman toprakları çeşitli tarikatlar öncülüğünde düşman sultasına karşı şiddetle karşı koymuştur. Özellikle Kuzey Afrika’daki bu “Sufi direniş” çeşitli liderler öncülüğünde yaklaşık 150 sene kadar devam etmiştir. Bunlar arasında Sokoto’da Osman Bin Fodyo, Cezayir’de Emir Abdülkadir, Libya’da Muhammed Senusi, […]

Devamını Oku

Muhammed ESED

Muhammed ESED

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

1926 yılında İslamla şereflenmiş, Yahudi asıllı Avusturyalı gazeteci yazar ve araştırmacı. 1900 yılında, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Nüfuz alanında kalan şimdi ise Ukrayna’nın batı ucunu teşkil eden, Doğu Galiçya’da Lvov(Lwew) şehrinde bir Yahudi ailede üç çocuğun ortancası olarak dünyaya geldi. Dedesi bir Ortodoks hahamıydı. Babası fen bilimlerine düşkün başarılı bir avukattı. Pozitif bilimlere bu aşırı düşkünlük […]

Devamını Oku

Hammad İbn Seleme

Hammad İbn Seleme

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

Sekizinci asırda yaşamış İslam alimlerindendir. Hadis, fıkıh ve nahiv alimidir. Tabiine yetişmiş ve bunların bir çoğundan ilim öğrenmiştir. Basra’da bir taraftan iman hizmetinde bulunurken, diğer taraftan da ticaretle meşgul olmuştur. Bir ara büyük bir servete sahip olmuş ve daha sonra hepsini dağıtıp, fakirler sınıfına dahil olmuştur. Hiç kimseden hediye almayan, idarecilerden uzak duran ve davetlerine […]

Devamını Oku

EBU’L HASAN EŞ’ARİ

EBU’L HASAN EŞ’ARİ

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

Evliyalar Ansiklopedisi   Ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. İsmi Ali bin İsmâil, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Eshâb-ı kirâmdan Ebû Mûsâ el-Eş’arî’nin neslinden geldiği için Eş’arî nisbesiyle meşhûr olmuştur. 874 (H.260) veya 879 (H.266) senesinde Basra’da doğdu. 935 (H.324) veya 941 (H.330) senesinde Bağdât’ta vefât etti. Kabri Bağdât’ta olup, Basra kapısı ile Kerh arasındaki […]

Devamını Oku

Ebu Nuaym

Ebu Nuaym

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

Onuncu asırda yaşamış İslâm alimlerindendir. Hadis, kelâm, tasavvuf ve tarih alanında eserler kaleme almıştır. İsfahan’da doğmuş olmasından dolayı İsfahanî, oğlunun ismine izafeten de Ebu Nuaym unvanıyla anılmış ve bunlarla meşhur olmuştur. Asıl adı Ahmed’dir. İlim öğrenmek ve özellikle de hadis ilmini tahsil etmek maksadıyla bir çok İslâm beldesini dolaşmış ve çok sayıdaki alimden ders alarak […]

Devamını Oku

ATA BİN YESAR

ATA BİN YESAR

| 20 Mayıs 2012 | 0 Comments |

ATA BİN YESAR (659-743 m.)     Tâbiîn devrinde Medîne’de yetişen büyük âlimlerden. Künyesi, Ebû Muhammed Medenî’dir. Hilâlî lakabı ile de tanınmaktadır. Peygamber efendimizin, sallallahü aleyhi ve sellem mübârek hanımlarından hazret-i Meymûne’nin kölesidir. Kendisi gibi yüksek âlimlerden olan Süleymân, Abdülmelik ve Abdullah bin Yesâr’ın kardeşidir. Yaklaşık 659 târihinde doğdu. Hazret-i Osmân’ın zamânında yaşı küçüktü. 84 […]

Devamını Oku

hepsaglik