RSSKuran Mucizeleri

Aşılayıcı Rüzgarlar

Aşılayıcı Rüzgarlar

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Devamını Oku

Anne Sütü

Anne Sütü

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Devamını Oku

Atmosferin Katmanlari

Atmosferin Katmanlari

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Bilimsel bir kaynakta bu konu şöyle açıklanır: Bilim adamları atmosferin birçok katmandan oluştuğunu keşfettiler. Katmanlar, basınçları ve bunları oluşturan gazların bileşimi gibi belirgin fiziksel özelliklerle birbirlerinden farklılaşırlar… Atmosferin Dünya’ya en yakın katmanı “TROPOSFER”dir. Atmosferin toplam kütlesinin %90’ını oluşturur… Troposfer’in üzerindeki katman “STRATOSFER” dir… Stratosfer’de ultraviyole ışınlarının emildiği katmana “OZONOSFER” adı verilir… Stratosfer’in üzerindeki tabakaya ise […]

Devamını Oku

Evrenin Varolusu

Evrenin Varolusu

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Kuran-ı Kerim’de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır: “O gökleri ve yeri yoktan var edendir…” (En’am Suresi, 101) Kuran’da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Bugün astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. “Büyük Patlama”, orijinal adıyla “Big Bang” teorisi, […]

Devamını Oku

Geri Döndüren Gök

Geri Döndüren Gök

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Kuran-ı Kerim’de, Tarık Suresi’nin 11. ayetinde gökyüzünün “geri döndürücü” özelliğinden bahsedilir: “Dönüşlü olan göğe andolsun.” (Tarık Suresi, 11) Kuran meallerinde “dönüşlü” olarak tercüme edilen kelime, “geri çeviren” ya da “geri döndüren” anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi Dünya’yı çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluşur. Her katmanın, canlılığın yararına yönelik önemli bir görevi vardır. İncelendiği zaman her tabakanın […]

Devamını Oku

Göklerle Yerin Birbirinden Ayrlmasi

Göklerle Yerin Birbirinden Ayrlmasi

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Göklerin yaratılışı konusundan bahseden bir başka ayet ise şöyledir: “O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?” (Enbiya Suresi, 30) Ayetin “birbiriyle bitişik” olarak tercüme edilen “ratk” kelimesi, Arapça sözlüklerde “birbiriyle içiçe, ayrılmaz durumda, kaynaşmış” anlamlarına gelir. […]

Devamını Oku

Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge

Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

“Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı, günahkar olan alnından.” (Alak Suresi, 15-16) Yukarıdaki ayetlerde geçen “yalancı, günahkar olan alın” tanımlaması son derece dikkat çekicidir. Çünkü son yıllarda yapılan araştırmalar, kafatasının ön alın bölgesinde, beynin bazı faaliyetleri yöneten bölümünün bulunduğunu göstermiştir. 1400 yıl önce Kuran’da dikkat […]

Devamını Oku

Daglarin Görevi

Daglarin Görevi

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Kuran’da dağların önemli bir jeolojik işlevine dikkat çekilmektedir: “Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık…” (Enbiya Suresi, 31) Dikkat edilirse ayette, dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici bir özelliğinin olduğu haber verilmektedir. Kuran’ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern jeolojinin bulguları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgulara göre, dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük […]

Devamını Oku

Daglarin Hareket Etmesi

Daglarin Hareket Etmesi

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Bir ayette dağların göründükleri gibi sabit olmadıkları, sürekli hareket halinde bulundukları şöyle bildirilmektedir: “Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler…” (Neml Suresi, 88) Dağların bu hareketi, üzerinde bulundukları yerkabuğunun hareketinden kaynaklanır. Yerkabuğu kendisinden daha yoğun olan manto tabakası üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak bu yüzyılın başlarında Alfred Wegener […]

Devamını Oku

Demirdeki Sir

Demirdeki Sir

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’ın “Hadid”, yani “Demir” adlı suresinde şöyle buyrulur: “… Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik…” (Hadid Suresi, 25) Ayette, demir için özel olarak kullanılan “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek […]

Devamını Oku

hepsaglik