RSSOsmanlı Padişahları

Dördüncü Mustafa (IV.Mustafa)

Dördüncü Mustafa (IV.Mustafa)

| 28 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Dördüncü Mustafa Istanbul’da dogdu. Yetismesi ile annesi mesgul oldu. lyi bir tahsil yaptirdi. Diger padisahlar gibi o da hattatliga çalisti. Gayet güzel yazilari vardir. Osmanogullari içinde Besinci Murad’dan sonra en az padisahlik yapanlardan birisidir.Kabakçi Mustafa, Üçüncü Selim’in yenilesme hareketlerine karsi koyup mani olmak maksadi ile Üçüncü Selim’in de merhametinden istifade edince, Üçüncü Selim’i tahttan indirmisti […]

Devamını Oku

Sultan Üçüncü Selim (Sultan III.Selim)

Sultan Üçüncü Selim (Sultan III.Selim)

| 28 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Üçüncü Selim Istanbul’da dogdu. Sarayda çok güzel bir Sekilde yetistirildi. Edebiyata ve güzel yazi yazmaya çok merakli idi. Yazmis oldugu hat ve levhalardan bazilari cami ve türbelerde asilmistir.Arapça ve Farsça lisanlarina fevkalade vakifti. Çok merhametli ve nazik tabiatli idi.Devrinde olan mühim hadiseler :1791’de Awsturya ile Zistovi, 1792’de de Rusya ile Yas anlasmâsi yapildi.1793’de Nizam-i Cedid […]

Devamını Oku

Sultan Abdülhamid I. (1774 -1789)

Sultan Abdülhamid I. (1774 -1789)

| 27 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Birinci Abdülhamid Istanbul’da dogdu. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptirdi. Zamanindaki mevcut tarihlerin,hepsini gözden geçirdi.Hat sanati ile de mesgul oldu. Çok hassas ve nazik bir insandi. Zamaninda bir çok islahat ve imar hareketlerinde bulunmustur.Osmanli Devleti’nin gerilemeye basladigi bir zamanda padisahlik yapmasi onun sahsiyetine gölge düsürmemistir. Tahta çiktiginda geleneklerin disina çikarak cülus bahsisi dagitmadi.Devrindeki bazi mühim […]

Devamını Oku

Sultan Mehmed Vahiduddin (Vahdettin)

Sultan Mehmed Vahiduddin (Vahdettin)

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Mehmed Vahidüddin de Istanbul’da dogmustur. Orta boylu, zayü fakat kuvvetli bir vücudu vardi. Kiymetli ulema tarafindan iyi bir tahsil yaptirildi.Tahta çiktiginda Osmanli Devleti en kötü günlerini yasiyordu. Birinci Dünya Savasinda kendi cephelerimizde gâlip gelmemize ragmen yenik çikmistik. En agir sartlari ihtiva eden Mondros ve Sevr anlasmalari yapildi. Devletin tamamen elden çiktigini gören padisahin yüksek seviyede […]

Devamını Oku

Sultan Mehmed Resad

Sultan Mehmed Resad

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Besinci Mehmed Resad Istanbul’da dogdu.Orta boylu, mavi gözlü ve beyaz tenli idi. Siirle de mesgul oldu. Fakirlere ve hastalara çok yardim ederdi. Tarih kitaplarini okumaktan zevk alirdi. Çok kuvvetli bir hafizaya sahipti.Babasi onun tahsiline cok ehemmiyet verdi.Daha ziyade sark ilimleri ile mesgul oldu.Sultan Devrinde idareye hiç tesiri olmuyordu.Daha ziyade devlet pasalarin ellerindeydi. Mesrutiyet ilân edilmis […]

Devamını Oku

II. ABDULHAMID HAN

II. ABDULHAMID HAN

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Osmanli  pâdisâhlarinin otuzdördüncüsü, Islâm    halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd’in   ikinci oglu olup 1842’de dünyâya gelmistir. Genç yasta dînî ve fennî   ilimleri mükemmel bir sekilde ikmâl etti. Sâzeliyye tarîkati   seyhi Mehmed Zâfir Efendi ve Kâdiriyye tarîkati    seyhi Ebu’l-hüdâ Efendi‘den feyz alarak zâhirdeki    dirâyetini, mânevî bir kemâl ile de tâçlandirmistir. Daha genç yasta zekâsi ve    siyâsî kâbiliyetleriyle temâyüz […]

Devamını Oku

Beşinci Sultan Murad

Beşinci Sultan Murad

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Besinci Murad da Istanbul’da dogdu. Degerli âlimler tarafindan yetistirildi. Siir ve Nesir üzerinde çalismalar yapti.Tahta çiktiginda 35 yasinda idi. Sultan Abdülaziz’i tahttan indirenler onu padisah yaptilar. Tahta çiktigi zaman akli muvazenesi tamamen bozuldu. Dünyanin en mütehassis doktorlarina teslim edilmesine ragmen iyilesemedi. Zamaninda Osmanli Tarihinin en büyük cinayeti islenmistir. Hüseyin Avni Pasa, Mithat Pasa ve kafadarlari, […]

Devamını Oku

Sultan Abdulaziz Han

Sultan Abdulaziz Han

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Otuz ikinci Osmanli padisahidir. Babasi Sultan II. Mahmud, annesi buyuk hayir ve hasenatlar sahibi Pertevniyal Sultan’dir. 1861 yilinda tahta geçti. Saltanat muddeti 14 senedir. Zeki ve hamleli bir padisahdi. Kendisine kuçuk yastan itibaren gayet itinali bir tahsil yaptirilmisti. O’nun saltanatina tekaddum eden gunlerde “Tanzimat Fermani” ile bati taklidçiligi yolu açilmis ve bu istikamette atilan adimlar, […]

Devamını Oku

Sultan Birinci Abdülmecid

Sultan Birinci Abdülmecid

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Abdülmecid Istanbul’da dünyaya geldi. Babasi ona iyi bir tahsil yaptirmak için çok titiz davrandi. Kendisi biraz zayifça idi. Çok zeki,terbiyeli, merhamet ve sefkatli bir kimseydi.Tâhta çiktiginda 16 yasindaydi. Yeni gelismeleri çok siki bir sekilde takip eder ve hemen Devlet-i Aliyyede tatbik edilmesini isterdi. Devrinde olan önemli olaylar :1839 senesinde Gülhane Hatti Hümayunu okundu. 1846’da Mustafa […]

Devamını Oku

Sultan Ikinci Mahmud

Sultan Ikinci Mahmud

| 03 Temmuz 2012 | 0 Comments |

Ikinci Mahmud istanbul’da dogdu. Diger padisahlar gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Tahta çiktiginda 23 yasinda idi. Üçüncü Selim’in, ögrenimine bizzat önem vererek yetistirdigi kiymetli bir sahsiyetti. Hattat, bestekâr ve sairdi.(Adli) mahlasayla siirler yazmistir. Cesur, temkinli, sabirli ve azimli bir tabiata sahipti.Dagilan Nizam-a Cedid askerinin yerine Sekbân-a Cedid askeri teskilâtini kurdu. Çok geçmeden âsiler ayaklaninca, bu […]

Devamını Oku

hepsaglik