Manşetler

Sponsorlu Bağlantılar

Hadis

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. (İbn-i Mace).

Ayet

"De ki:'Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah’ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?'. Ama onlar, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü (işler) yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir."

Cuma Suresi, | 6-7

Tevbe İstigfar Duaları

| 06 Nisan 2012 | 0 Comments |

Sponsorlu Bağlantılar

   

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ve hudû ile okur:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

   

Kategori: Dua Arşivi

hep haber

Benzer İçerikler

» Leyle-i Regaib
» Rüyada Korkanin Okuyacağı Dua
» Yemek Duasi
» Abdest Dualari
» Evden Çikarken ve Eve Girerken Okunan Dua
» Rüzgar Esince Okunacak Dua
» Aksamleyin Okunacak Dua
» Namazda Okunacak Dualar
» Erken Kalkmak için
» 10 Muharrem'de Yedi Defa Okunacak Dua
» Hastaya Okunacak Dualar
» Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua
» Yatsidan Sonra Okunacak Dua Ayetleri
» Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua
» Berat Gecesi Duası
» Gök Gürleyince Okunacak Dua
» Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua
» Aksırınca Okunacak Dualar
» Namazdan Sonra Dua
» Tecdid-i iman ve Nikah Duasi
» Borçtan Halas Olmak (Kurtulmak) için
» Muharrem'in 1'inde (Senenin Birinci Günü) Okunacak Duâ
» Belâ, Tuzak ve ilahî Gazabdan Korunmak
» Teheccüde Kalkinca Okunacak Dua
» Evden Çikarken ve Eve Girerken Okunan Dua
» Binite, Ata veya Arabaya Binerken Okunacak Dua

Yorum Alanı


sekiz + beş =

hepsaglik