Manşetler

Sponsorlu Bağlantılar

Hadis

Alimin Abide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir. (Tirmizi, İlm 19, [2686])

Ayet

"O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti.. Evet bu Furkan’ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır."

| Al-i imran, 3-4

Tevbe İstigfar Duaları

| 06 Nisan 2012 | 0 Comments |

Sponsorlu Bağlantılar

   

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ve hudû ile okur:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

   

Kategori: Dua Arşivi

hep haber

Benzer İçerikler

» Cuma Namazindan Sonra Duâ
» Leyle-i Regaib
» Rüyada Korkanin Okuyacağı Dua
» Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua
» Belâ, Tuzak ve ilahî Gazabdan Korunmak
» Salavat-ı Şerife
» Üzüntülü iken Dua
» Teheccüde Kalkinca Okunacak Dua
» imam-ı Azam'in Tesbih Duâsi
» Ezandan Sonra Okunacak Dua
» Arefe Günü Duasi
» 10 Muharrem'de Yedi Defa Okunacak Dua
» Berat Gecesi Duası
» Receb Ayinda Okunacak Dua
» Nazar ve Göz Degmesi Duasi
» Safer Ayinda Okunacak Dualar
» Yagmur Duasi
» Yatsidan Sonra Okunacak Dua Ayetleri
» Salat-i Tefriciye
» Hıfz Ayetleri
» Alış-Verişte Okunacak Dua
» İstihare Duası
» Muharrem Ayinin Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Duâ
» Muharrem'in 1'inde (Senenin Birinci Günü) Okunacak Duâ
» Mü'minler için Dua
» 10 Muharrem'de Yedi Defa Okunacak Dua

Yorum Alanı


sekiz + = onbeş

hepsaglik