Manşetler

Hadis

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. (İbn-i Mace).

Ayet

"Eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, o küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Ola ki, vazgeçerler."

| Tevbe, 12

Tevbe İstigfar Duaları

| 06 Nisan 2012 | 0 Comments | 1,384 gösterim

Sponsor Bağlantılar

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ve hudû ile okur:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Kategori: Dua Arşivi

Benzer İçerikler

» Sefere Çikarken Okunacak Dualar
» Aksamleyin Okunacak Dua
» Yagmur Duasi
» Abdest Dualari
» Kurban Duasi
» Binite, Ata veya Arabaya Binerken Okunacak Dua
» Sıkıntılı iken Dua
» Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua
» Rüzgar Esince Okunacak Dua
» Uykudan Kalkinca Okunacak Dua
» Cuma Gününde Dua
» Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua
» Seher Vaktinin Fazileti
» Hıfz Ayetleri
» Rüzgar Esince Okunacak Dua
» Aksamleyin Okunacak Dua
» Arefe Günü Duasi
» Cuma Gününde Dua
» Tuvalete Girerken ve Çikarken Okunan Dualar
» Gök Gürleyince Okunacak Dua
» Aynaya Bakınca
» Hastaya Okunacak Dualar
» Sabah Namazindan Sonra Okunacak Dua Ayetleri
» Mustafa Karataş Hoca - Kadir Gecesi Duası
» Muharrem Ayinin Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Duâ
» Secde Ayeti Okununca Yapilacak Dua

Yorum Alanı


dokuz − dokuz =