Manşetler

Hadis

Alimin Abide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir. (Tirmizi, İlm 19, [2686])

Ayet

" Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve O’ndan başka bir sığınılacak da bulamazsın."

| Kehf, 27

hepsaglik

Tevbe İstigfar Duaları

| 06 Nisan 2012 | 0 Comments |

Sponsor Bağlantılar

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ve hudû ile okur:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Kategori: Dua Arşivi

Benzer İçerikler

» Muharrem Ayinin Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Duâ
» Üç Aylara Girildiginde Okunan Dua
» Receb Ayinda Okunacak Dua
» Salavat-ı Şerife
» Nazar ve Göz Degmesi Duasi
» Senenin Sonunda Okunacak Dua
» Yatsidan Sonra Okunacak Dua Ayetleri
» Aksırınca Okunacak Dualar
» Berat Gecesi Duası
» Belâ, Tuzak ve ilahî Gazabdan Korunmak
» Ezandan Sonra Okunacak Dua
» Secde Ayeti Okununca Yapilacak Dua
» Yemek Duasi
» iftarda Yaplacak Dua
» Uykudan Kalkinca Okunacak Dua
» Rüyada Korkanin Okuyacağı Dua
» Selam Ayetleri
» Receb Ayinda Okunacak Dua
» Borçtan Halas Olmak (Kurtulmak) için
» Maişet Darlığında
» Safer Ayinda Okunacak Dualar
» Cuma Gününde Dua
» Berat Gecesi Duası
» Arefe Günü Duasi
» Muharrem'in 1'inde (Senenin Birinci Günü) Okunacak Duâ
» Sıkıntılı iken Dua

Yorum Alanı


altı + = on

hepsaglik