Nisan, 2021

İmam Müslim Hazretleri

Altı meşhûr hadis-i şerif kitâbı, kütüb-i sitte’nin ikincisi, Sahih-i Müslim’dir. Bu kıymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuşeyri en-Nişâbûri hazretleridir.Arabların ”Beni Kuşeyr” kabilesine mensûb olmasýna rağmen, Nişâbûr’da doğmuþtur.Bu sebeble, Nişabûri olarak anılır. Künyesi: Ebü’l-Hüseyn’dir. En büyük, hadis-i şerif imâmlarından biridir! İlim öğrenmek ve hadis dinlemek üzere hicâz Irak, Þam ve Mısır diyârlarını dolaştı. 

Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Sâid, Ebû Bekr b. Ebi şeybe ve İmâm şafii hazretlerinin talebelerinden ve daha bir çok âlimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuþtur. :Büyük muhaddis İmâm Muhammed Buhari hazretleriyle, Nişâbûr’da görüşmüştür. Bir sohbet esnâsında, kendisinin bilmediği bir hususu Buhâri hazretleri gösterince ayağa kalkarak onu alnından öpmüş ve: ”Ey Muhammed Buhâri! senin dönyada bir benzerin olmadığına, şehâdet ederim! sana buğz edenler ancak, hasedlerinden buğz ederler.” demiş ve çok iltifat etmiştir.Ömrünün son yıllarını, doğduğu yerde (Nişâbûr’da) geçirdi. 

Bütün zamanını, hadis-i şerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasını çıkaracak kadar, ticâret de yapıyordu. Ancak 55 sene yaşamış ve 875 (261h.) yılında, Nişâbûr’da vefât etmiþtir. Sahia-i Müslim’de bildirilen bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü teâlânın þöyle buyurduğunu naklederdi: ”Ey kullarým! Zulm etmeyi kendime haram kıldığım gibi, sizin aranızda da haram kıldım! Binâenaleyh, birbirinize zulmetmeyiniz;” ”Ey kullarım! sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp; benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerini, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iğne denize batırýıdığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır. Allahü teâlâ “Sahih” hadisleri; bize ulaştıranlardan râzı olsun âmin.

Sahih-i Müslim

Sahih-i Müslim adlı büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-i şerif meccuttur. Bunları bizzat kendisinin topladığı 300.000 hadis arasından seçtiğini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayırmıştır. Buhâri gibi ayrıca, bâblara (bölümlere) bölmemiştir. Eserin baş tarafında; hadis ilmiyle alâkalı mühim açıklamalar mevcuttur. Bilhassa, isnâd üzerinde, önemle durmuştur. Çünkü kitabına koyduğu farklı metinler için; değiþik isnâdlarda bulunur. Değişik verilen metinleri (hâ) harfiyle gösterilmiþtir. imâm Müslim hazretlerinin Sahih’inden baþka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur.Müslim’deki hadis-i şeriflerden bazıları, þunlardır:

”Herhangi bir müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı, diken batmasına kadar, her ne gelirse. Allahü teâlâ bunları, o müslümanın hatâlarına keffâret kılar!” ”Bir kimse; hanımına buğz etmesin. çünkü hoşlanmadığı huyları varsa (bile) bunlara karşılık, memnûn olacağı huyları da vardır.

ıhurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemden korunmaya çalışınız!”

”Bir kimseye, şer olarak, müslüman kardeşine,hakâret etmesi yeter!”

”Kendi aleyhinizi, evlâd ve mallarınız aleyhine; sakın bedduâetmeyiniz! ki, duÂların kabul olunacağı bir saate rastlar da; bedduânız kabul olunur.”

”Cennet ehlinin kimler olduðunu, size bildireyim mi? Herkes tarafından hor görülüp, hiçe sayılan, zaif vemütevazi bir mü’mindir ki; Allahü teâlâya yemin ederse muhakkak Allahü teâlâ onun yeminini yerine getirir!”

”iki kimse arasında, adâlet etmek; sadakadır! Güzel söz; sadakadır!”

”Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”

Önceki İçerikEBU DÂVUD
Sonraki İçerikImam-i Tirmizi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

888BeğenenlerBeğen
ÖZEL KATEGORİLER
İslam Tarihi Peygamberler
Hadis Arşivi Sahabeler
Dua Arşivi Kur'an Mucizeleri
Fıkhi Konular Mezhepler
MULTİMEDİA
Kuran Dinle Vaaz Dinle
Mehter Marşları İslami filmler
Ezanlar Şiirler
FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
   
İSLAM KAYNAKLARI
Kuran-ı Kerim Hz.Muhammed
Cevşen-ül Kebir Risale-i Nur
SEÇMELER
Dini Hikayeler Dini Makaleler
Mübarek Gün ve Geceler NAMAZ
Online mukabele
Mekke ve Medine Canlı Yayın
ishak danış

İshak Danış Hatim (Görsel Mukabele)

İshak Danış Hatim Seti (Tüm Cüzler) İshak Danış hoca efendinin okumuş olduğu 30 cüzlük hatim setini sizler için tek bir sayfada derleyip topladık. Aslen Trabzonlu...

Kur’an okurken şeytan rahatsız edemiyorsa, neden kuruntularla mücadele ediyoruz?

"Kur'an'ın bulunduğu eve şeytan giremez " sözü ve ilgili mevzunun vesvese ile bağlantısı...