Nisan, 2021

İmam Zühri

İBN-İ ŞİHAB EZ-ZÜHRİ

Muhaddis ve tabiin’in büyüklerinden bir müctehid-i mutlaktır. Zühre bin Kilab bin Amr’a mensubdur ki «Kureyş kabilesindendir. Hz. Resûl-i Ekrem’in valideleri Amine (r.a.) da bu kabileye mensuptur.

Şeriat ilminde arkadaşları arasında meşhurdu. İmâm Malik, Süfyan Es-Sevrî, İbn-i Uyeyne ve sair büyük zâtlar kendisinden hadîs-i şerif dersi almışlardır. İlim çevrelerinde kendisinden sitayişle bahsolunurdu.

 

Fakihlerden İbn-i Dinar Hazretleri Zühri Hazretlerinin medh ve senasını işittiği vakit : “Bu Zühri kimdir? Bu kadar methini ediyorsunuz? Ben İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer’den ilim aldım ve kendileriyle görüşmekle müşerref oldum. Zühri niçin benden faziletli olsun?” derlerdi.

 

Bir gün Zührî Hazretleri, Mekke-i Mükerreme’ye gelmişlerdi. Ömer bin Dinar’ın meclisine götürdüler: Zührî Hazretleri saatlerce konuştukça herkesi hayrette bıraktı. Zührî Hazretleri meclisten çıktıktan sonra : “Zühri’yi nasıl buldunuz?” diye sual edilince : “Vallahi bu Kureyşî gibi alim görmedim” dedi.

 

Adil Halifelerden Ömer bin Abdulaziz, muasırı olan Zührî hakkında, memleketinin her tarafına fermanlar göndererek Zührî Hazretlerinin ictihadı ile amel olunmasını istemiştir.

 

Hz. Zührî, meşhur yedi fakih’in malumatını hafızasına almıştı. Gece, gündüz ders mütalaasıyla vakit geçirirdi. Hücreleri en iyi kitaplarla dolu idi. Birini bırakıp diğerini okurlardı. Bu halinden şikâyet eden hanımı : “Senin bu kitaplar ile uğraşmaklığın, üzerime üç hanım almaktan fenadır” diyerek kadınlık fıtratını meydana koymuştur.

 

Hz. Zührî, 72 yaşında, Hicrî 124 senesinde ahirete intikal eylemiştir. Vefatından sonra çok hüzünlü mersiyeler yazılmış ve marifet erbabını ağlatmışlardır. Allah ona rahmet etsin.

 

yazan: Hilmizade İbrahim Rıfat-Akabe.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

888BeğenenlerBeğen
ÖZEL KATEGORİLER
İslam Tarihi Peygamberler
Hadis Arşivi Sahabeler
Dua Arşivi Kur'an Mucizeleri
Fıkhi Konular Mezhepler
MULTİMEDİA
Kuran Dinle Vaaz Dinle
Mehter Marşları İslami filmler
Ezanlar Şiirler
FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
   
İSLAM KAYNAKLARI
Kuran-ı Kerim Hz.Muhammed
Cevşen-ül Kebir Risale-i Nur
SEÇMELER
Dini Hikayeler Dini Makaleler
Mübarek Gün ve Geceler NAMAZ
Online mukabele
Mekke ve Medine Canlı Yayın
ishak danış

İshak Danış Hatim (Görsel Mukabele)

İshak Danış Hatim Seti (Tüm Cüzler) İshak Danış hoca efendinin okumuş olduğu 30 cüzlük hatim setini sizler için tek bir sayfada derleyip topladık. Aslen Trabzonlu...

Kur’an okurken şeytan rahatsız edemiyorsa, neden kuruntularla mücadele ediyoruz?

"Kur'an'ın bulunduğu eve şeytan giremez " sözü ve ilgili mevzunun vesvese ile bağlantısı...