Manşetler

Hadis

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)

Ayet

"İman edip de hicret edip, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır."

| Tevbe, 20

Muhammed Ikbal

| 15 Mayıs 2012 | 0 Comments |

Sponsor Bağlantılar

Pakistan’li sair ve mütefekkir, siyaset, iman, mücadele adami. Pencap eyaletinin Siyalküt sehrinde dogdu. Dindar bi aileye mensuptur.

Ikbal, Farsça, Arapça edebiyat dersleri görmüs, Lahor’da yüksek felsefe derslerine devam etmistir. Avrupa’ya geçerek uzunca bir dönem Cambridge’de felsefe çalsimis, Münih’te felsefe yapmistir.

Lahor’da Ingiliz Edebiyati ve felsefe profesörlügü görevinde bulunmustur.

M. Ikbal, sanatla tefekkürü kendisinde birlestiren bir hüviyettir. Onun siirinin mayasi tefekkürdür.

Onu Avrupa felsefesi doyuramadi. Ikbal’e göre kurtulus, garbin aklî verimliligini sentez yapmakla mümkün olabilecektir.

Augusto Comte’den Goethe’ye kadar bütün bu filozoflarin felsefesini noksan buluyordu. Çünkü (Bunlar) ruh ve gönül nedir, bilmiyorlardi.

Garb tefekkür dünyasi zirvelerini senelerce dolastiktan sonra, yuvasini Mevlâna’nin sâhikasinda kurdu. Mevlana hakkindaki bir mazumesinde: “Ben bir dalgayim, parlak bir inci vücuda getirmek iMuhammed Ikbalin onun denizine yerlesmisim…” der.

1927’de Pencap yasama meclisine seçilen Muhammed Ikbal “Bagimsiz Pakistan” fikrini ortaya atti.

“Sark’tan Haber”, “Sonsuzluk, Sark Milletleri ne yapmali”,”Cebrail’in Kanadi”, “Hicaz armagani”, “Iktisat Bilimi”, “Islam’da Dini Tefekkürün Yeniden Tesekkülü” önemli kitaplari arasindadir.

 

Kaynak: Diyanet namaz vakitleri takvimi, 30.07.1998

Kategori: İslam Alimleri ve Evliyalar

hep haber

Benzer İçerikler

» ŞEYH MUHAMMED EL-HAZİN
» Timurtaş Hoca Efendi - Ramazan ve Oruç Vaazı
» Fethin görünmez mimari Aksemseddin Hazretleri
» EBU DÂVUD
» Seyyid Kutub
» Ahmed Şiranlı [Şiranî]
» AHMED ZİYÂÜDDÎN-İ GÜMÜŞHÂNEVÎ
» ÖMER B. ABDÜLAZIZ
» Ebu'l-Hasan Ali en-Nedvi
» Mehmet Akif Ersoy
» Firuzabadi
» Ibn Haldun
» İmam-ı Şa’rani
» EBU HANİFE
» Hammad İbn Seleme
» İmam Zühri
» AZİZ MAHMUD HÜDAİ HAZRETLERİ
» MUHAMMED B. IDRÎS ES-SAFIÎ
» MİMAR SiNAN
» Imam-i Tirmizi
» Ahmed b. Hanbel
» Ebu'l-Hasan Ali en-Nedvi
» Bediüzzaman Said Nursi
» Şeyh Ahmed Eş-Şerif Es-Sünusi
» Imâm el-Mâtürîdî
» İbn Abdilber

Yorum Alanı


üç + yedi =

hepsaglik