Eylül, 2021

Erkek-kadın isimleri

Erkek isminin sonuna Arapça dişilik eki getirilerek yapılan kadın isimleri:
Abdi
: Kul olan, köle olan. Abdiye. Âbid : Allahü teâlâya ibadet eden, kulluk yapan, zahid, köle. Âbide. Âdil : Adaletli, adalet sahibi, doğru, doğruluk gösteren, hakperest. Âdile. Akif : Bir şeyde sebat eden. Bir yerde devamlı oturan, devamlı ibadetle meşgul olan, dünya dertlerinden uzaklaşıp Allah’a yönelen. Âkife. Âkil : Akıllı, uyanık, zeki. Reşid, olgun. Âkile. Ali : Üstün yüce, yüksek, şerif ve aziz, şan, şeref sahibi meşhur. Aliye. Âlim : Çok şey bilen. Âlime. Âmil : Bir işle mükellef olan, yapan. Âmile. Arif : İlim ve irfan ehli, âmir, kumandan. Arife. Asım : Kendini her türlü kötülüklerden koruyan, temiz, namuslu. Asıme. Atik : Serbest bırakılan. Soyu temiz, genç. Atike. Atıf : Meyleden, bağlayan. Atıfa. Avni : Yardım eden, kafadar. Avniye. Ayni : Gözde. Ayniye. Aziz : Muhterem, saygı değer. Azize. Azmi : Kemikli, güçlü, kuvvetli. Azmiye. Bahri : Deniz gibi gözü gönlü geniş. Bahriye. Basri : Görmesi kuvvetli. Basriye. Basit : Sade, düz, arızasız. engelsiz. Basite. Bedri : Dolunay gibi güzel ve nurlu. Bedriye. Behic : Şen, güler yüzlü, şirin. Behice. Besim : Şen, güleç. Besime. Câhid : Gayret eden, dini yaymak için cihad eden. Câhide. Câvid : Sonsuz, ölümsüz. Câvide. Celil : Büyük, aziz, mertebesi yüksek. Celile. Cemil : Güzel, cemal sahibi. Cemile. Cevher : Yaradılıştan kıymetli. Cevhere. Cevri : İnciten, sitem eden. Cevriye. Edib : Edepli, terbiyeli. Edibe. Emin : Doğru, dürüst, güvenilir. Çok iyi bilen. Emine. Enis : Cana yakın, sevimli dost, arkadaş. Enise. Erib : Akıllı, zeki, olgun. Eribe. Fâdıl : Faziletli, faik, üstün, parlak. Fadıle. Fâhir : Şerefli, değerli, kıymetli, mükemmel. Fahire. Fahri : Faziletli, şan ve şeref sahibi. Fahriye. Fâik : Herkesten güzide, en seçkin ve en üstün. Faika. Faiz : Kurtulan, ebedi saadete kavuşan. Faize. Fakih : Din bilgilerini çok iyi bilen. Fakihe. Farig : Vazgeçmiş, çekilmiş, rahat, asude, boş. Fariga. Faris : Ferasetli anlayışlı, uyanık, usta. Farise. Fazlı : Faziletli, erdemli, üstünlük sahibi. Fazilet. Fazıl : Faziletli. Hünerli, olgun, ihsan sahibi. Fâzıla. Fehim : Zekalı, anlayışlı, çabuk kavrayan. Fehime. Fehmi : Zeki, akıllı, anlayış sahibi. Fehmiye. Fenni : Fen ve tekniğe sahip. Fenniye. Ferdi : Tek ve eşsiz, tek şey. Ferdiye. Ferid : Tek, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Feride. Fethi : Fetih yapan, zafer kazanan. Fethiye. Fevzi : Galip, üstün, selamette. Fevziye. Feyzi : Feyizli, değerli, ilim ve irfan sahibi. Feyziye Fikri : Düşünce sahibi. Fikriye. Firuz : Mesut, ferah, uğurlu, muzaffer Firuze. Galip : Üstün gelen, yenen. Galibe. Habib : Sevgili, dost, sevilen. Habibe. Hâdi : Hidayet eden, doğruyu gösteren. Hâdiye. Hâfiz : Koruyan, esirgeyen. Hâfiza, hâfize Hafs : Biriktirme, toplama. Hafsa Hâkim : Hüküm veren, emreden. Hâkime Hakim : Hikmet sahibi. Hakime Halim : Yumuşak huylu, ince tavırlı. Halime Halis : Hilesiz, katkısız, saf, temiz. Halise. Hamdi : Allah’a hamd eden. Hamdiye Hamid : Hamd edici, övülmeye değer. Hamide. Hasib : Değerli, itibarlı, soylu. Hasibe. Hayri : Hayırla ilgili. Hayır yapan. Hayriye Hazin : Hazine bekçisi, haznedar. Hazine. Hükmi : Hüküm sahibi. Hükmiye Hulki : İyi huy ve ahlak sahibi. Hulkiye Hüsnü : Cemal ve kemal sahibi güzel. Hüsniye Hıfzı : Saklayan, koruyan. Hıfzıyye Kadri : İtibarlı, şerefli, kıymetli. Kadriye Kaim : Duran, ayakta duran, mevcut. Kaime. Kâmil : Noksansız, tam. Kâmile. Kebir : Pek büyük. Kebire. Kerim : Keremi bol, ihsan sahibi. Kerime. Kâşif : Keşfeden, bulan. Kâşife. Kibar : Terbiyeli, görgülü, nazik. Kibariye. Kudsi : Kutsal, mukaddes. Kudsiyye. Lami : Parlayan, parlak. Lamia. Latif : Hoş, nazik, mülayim, şirin. Latife. Lebip : Akıllı, zeki, anlayışlı. Lebibe Lemi : Parlak, parıldayan. Lemiye Leziz : Lezzetli, tatlı. Lezize Lütfi : Hoşluk ve güzellik sahibi. Lütfiye
Macid : Şan ve şerefi büyük, yüce. Macide Mahir : Usta, elinden iş gelen, uzel. Mahire. Maruf : Herkesçe bilinen, meşhur. Marufe. Mâsum : Suçsuz, günahsız. Masume. Mâşuk : Sevilen, aşk ile sevilen, sevgili. Maşuka. Mahbub : Sevilen, sevgili. Mahbube. Maksud : Arzu edilen. Maksude. Maksur : Kısaltılmış, bir şeye ayrılmış. Maksure. Mâlik : Sahip. Malike. Mansur : Galip gelen. Mansure. Mazlum : Zulüm görmüş. Mazlume. Mebruk : Tebrik edilmeye lâyık. Mebruka. Mebrur : Hayırlı, makbul, beğenilmiş. Mebrure. Medih : Övülmeye değer. Mediha. Mecid : Şan ve şeref sahibi, azametli. Mecide. Meftun : Gönül vermiş, tutkun, vurgun. Meftune. Mehcur : Bir köşede bırakılmış. Mehcure. Mehdi : Doğru yolda olan. Mehdiye. Mekki : Mekkeli. Mekiyye. Melih : Güzel, şirin, sevimli. Meliha Melik : Padişah, mal sahibi. Melike Memduh : Övülmüş, beğenilmiş. Memduha Memnun : Sevinmiş, hoşnut. Memnune Mergub : Herkesçe beğenilen rahmet gören. Mergube Mesrur : Memnun, sevinmiş. Mesrure Mestur : Örtülü, kapalı, gizli. Mesture Meşkur : Teşekküre değer, şükre layık. Meşkure Mevlüt : Yeni doğmuş çocuk. Mevlüde Meymun : Uğurlu, bereketli, kutlu. Meymune Mezid : Artmış, arttırılmış, büyümüş. Meziyet Mihri : Güneş gibi parlak ve ışıklı. Mihriye Muallim : Tâzim eden, hoca. Muallime. Mucib : İstenileni veren, boş çevirmeyen. Mucibe Muhib : Seven, dost, sevgili. Muhibbe Muhlis : Halis, gerçek dost, ihlâslı. Muhlise Muhsin : İyilik ve ihsan eden, cömert. Muhsine Muin : Yardım eden, yardımcı, muavin. Muine Muiz : İkram eden, şeref veren, ağırlayan. Muize Mukbil : Mutlu, bahtiyar, mübarek. Mukbile Munis : Ünsiyetli, alışılan, cana yakın, sevimli. Munise Muslih : Islah edilmiş, ıslah olunmuş. Muslihe Muti : İtaat eden, boyun eğen. Mutia Muvahhid : Allah’ın birliğine inanan. Muvahhide Mübin : Açık, belli. Mübine Mücâhid : Cihâd eden, nefsini terbiye eden,. Mücâhide Müdrik : İdrak eden, anlayışlı, akıllı. Müdrike Müfid : Sohbetinden istifade edilen, yararlı. Müfide Mükrim : İkram eden, misafir ağırlayan. Mükrime Mümin : Hak dine inanmış, müslüman. Mümine Mümtaz : İmtiyazlı, seçkin. Mümtaze Münci : Kurtaran, halaskâr. Münciye Münib : Hakka dönen, pişman olan. Münibe Münif : Yüksek, büyük, meşhur. Münife Münir : Işık veren, parlak, nurlu. Münire Mürşid : İrşad eden, doğru yolu gösteren. Mürşide Müslim : Teslim olmuş, müslüman. Müslime Müşfik : Şefkatli, merhametli, acıyan. Müşfika Naci : Kurtulan, selamete kavuşan. Naciye Nadi : Nida eden, haykıran, bağıran. Nadiye Nadir : Az bulunur. Nadire Nafi : Faydalı şeyler yapan. Nafia Nafiz : İçe işleyen, tesir eden, sözü geçen. Nafize Nahid : Zühre yıldızı. Nahide Naib : Vekil, birinin yerine geçen. Naibe Nail : Muradına eren. Naile Naim : Bollukta yaşayan. Naime Naki : Temiz, pak, çok takvalı. Nakiyye Nami : Namlı, meşhur, tanınmış. Namiye Namık : Katip, yazar. Namıka Nasib : Hisse, kısmet. Nasibe Nâsih : Nasihat eden. Nâsiha Nasır : Yardımcı, imdada yetişen. Nasıra Nasuh : Çok nasihat eden. Nasuhi Naşid : Şiir okuyan, şiir yazan. Naşide Naşir : Neşreden, dağıtan, saçan. Naşire Natık : Söyleyen, düşünen. Natıka Nazim : Tanzim eden, nizama koyan. Nazime Nazmi : Tertipli, düzenli. Nazmiye Nebih : Namlı, şerefli. Nebihe Nebil : Akıllı, anlayışlı, bilgili. Nebile Necib : Soyu temiz, asaletli. Necibe Necmi : Yıldız gibi parlak. Necmiye Nedim : Dost, aşık, büyükleri fıkra ve hikâyeleri ile eğlendiren, sohbet arkadaşı. Nedime Nefis : Çok hoş, pek hoş, çok hoşa giden. Nefise Nesib : Soyu sopu temiz. Nesibe Nezih : Temiz. Nezihe Nezir : Doğru yola sokmak için korkutan. Nezire Nuri : Nurlu, ışıklı, parlak. Nuriye Rabi : Dördüncü. Rabia Rebib : Üvey evlat. Rebibe Radi : Rıza gösteren, boyun eğen. Radiye, Raziye Rafi : Kaldıran, yükselten, sahip. Rafia Ragıb : İstekli, isteyip rağbet eden. Ragıbe Rahil : Göçen, göç eden, ölen. Rahile Rahmi : Rahmete mensup, koruyan. Rahmiye Raif : Merhametli, acıyan, esirgeyen. Raife Rakım : Yazan, çizen. Rakıme Rasih : Temeli sağlam. Rasiha Rasim : Resim yapan. Rasime Rasin : Sağlam, dayanıklı. Rasine Raşit : Doğru yolda yürüyen. Raşide Ratib : Tertib eden, sıraya koyan. Ratibe Razi : Rıza gösteren, boyun eğen. Raziye Rebi : Bahar. Rebia Refik : Arkadaş, yoldaş. Refika Remzi : İşaretli, işaret veren. Remziye Resmi : Devlet adına olan. Resmiye Reşit : Doğru yolda giden, akıllı. Reşide Rıfkı : Yumuşak, halim selim. Rıfkıye Ruhi : Ruh sahibi. Ruhiye Ruhsar :Yanak, yüz, çehre. Ruhsare Rüşdi : Doğru yolda giden, olgun. Rüşdiye Sadi : Saade ve uğur sahibi. Sadiye Sabih : Güzel, latif, şirin. Sabiha Sabir : Sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen. Sabire Sabit : Doğruluğu isbat edilmiş. Sabite Sabri : Sabırlı, acelesiz, dayanıklı. Sabriye Sacid : Secde eden. Sacide Sadık : Doğru, gerçek, sadakatli. Sadıka Safi : Temiz, katkısız. Safiye Sahib : Arkadaş. Sahibe Said : Mutlu, uğurlu. Saide Sadri : Gönül ehli. Sadriye Saim : Oruç tutan. Saime Sâlih : Dindar, evliya. Saliha Salim : Sağlam, emin ve korkusuz. Salime Sami : Yüksek. Samiye Samih : Cömert. Samiha Samim : İç, öz, asıl, merkez. Samime Sarim : Keskin, kesici. Sarime Sakıp : Delen, etkili, parlak, ışıklı. Sakıbe Satı : Meydana çıkan, yükselen. Satıa Selim : Sağlam, kusursuz. Selime Semih : Cömert. Semiha Sıddık : Doğru sözlü Sıddıka Sırrı : Sır tutan, gizliliğe dikkat eden. Sırrıye Subhi : Sabahçı, erken kalkan. Subhiye Sudi : Faydalı. Sudiye Sulhi : Barış taraftarı, barışsever. Sulhiye Süheyl : Bir parlak yıldız. Süheyla Şadi : Memnun, sevinçli, gönlü ferah. Şadiye Şaik : Hevesli, istekli, arzulu, şevkli. Şaika Şakir : Şükreden. Şakire Şebib : Genç, taze. Şebibe Şefik : Şefkatli, merhametli. Şefika Şehim : Akıllı yiğit. Şehime Şerif : Büyük, soylu. Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hasan’ın soyundan. Şerife Şükrü : Şükreden, iyiliğe teşekkür eden. Şükriye. Tahir : Temiz, pak, temiz. Tahire Talib : İsteyen, talebe. Talibe Tayyib : İyi, temiz, helal, güzel kokulu. Tayyibe Temim : Nazar boncuğu. Temime Ubeyd : Kulcağız, kölecik. Ubeyde Ulvi : Yüksek, yüce. Ulviye Ünsi : Arkadaş, alışmış. Ünsiye Vâcid : Vücuda getiren. Vacide Vafi : Yeter, tam, elverir. Vafiye Vahid : Tek, bir, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Vahide Vasfi : Vasıflı, kaliteli mi? özellikli. Vasfiye Vasıf : Vasfeden,, bildiren, öven. Vasıfe Vecih : Bir kavmin ulusu, büyüğü, hürmetli. Vecihe Vefi : Vefalı, tam, mükemmel insan. Vefia Vefik : Uygun, kafa dengi, aynı fikirde arkadaş. Vefika Vehbi : Hediye, Allah vergisi. Vehbiye Vehib : Hibe eden, bağışlayan. Vehibe Velid : Yeni doğmuş, çocuk. Velide Vesim : Güzel, hoşa giden. Vesime Yümni : Uğurlu, bereketli, sağcı. Yümniye Zahid : Helalin fazlasından da sakınan. Zahide Zahir : Açık, bir şeyin dış yüzü ve dışı, belli. Zahire Zaim : Baş, lider. Zaime Zakir : Anan, Allahü teâlâyı daima zikreden. Zakire Zarif : Şık, nazik, ince. Zarife Zati : Özlük, özel, zatına mahsus. Zatiye Zeki : Zekalı, çabuk kavrayan. Zekiye Zihni : Zihinli, düşünceli, kavrayışlı. Zihniye Zühdi : Zühd ve takva sahibi. Zühdiye Zülfi : Zülüflü. Zülfiye

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

886BeğenenlerBeğen
ÖZEL KATEGORİLER
İslam Tarihi Peygamberler
Hadis Arşivi Sahabeler
Dua Arşivi Kur'an Mucizeleri
Fıkhi Konular Mezhepler
MULTİMEDİA
Kuran Dinle Vaaz Dinle
Mehter Marşları İslami filmler
Ezanlar Şiirler
FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
   
İSLAM KAYNAKLARI
Kuran-ı Kerim Hz.Muhammed
Cevşen-ül Kebir Risale-i Nur
SEÇMELER
Dini Hikayeler Dini Makaleler
Mübarek Gün ve Geceler NAMAZ
Online mukabele
Mekke ve Medine Canlı Yayın
ishak danış

İshak Danış Hatim (Görsel Mukabele)

İshak Danış Hatim Seti (Tüm Cüzler) İshak Danış hoca efendinin okumuş olduğu 30 cüzlük hatim setini sizler için tek bir sayfada derleyip topladık. Aslen Trabzonlu...

Kur’an okurken şeytan rahatsız edemiyorsa, neden kuruntularla mücadele ediyoruz?

"Kur'an'ın bulunduğu eve şeytan giremez " sözü ve ilgili mevzunun vesvese ile bağlantısı...